Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

szkoła
Ogłoszenia
Global Volunteers
Global Volunteers
wtorek, 28 czerwca 2022

W środę rozstaliśmy się naszymi nowymi przyjaciółmi, wolontariuszami amerykańskiej organizacji Global Volunteers, Scottem Stedman'em i Elijah Dacanay.  Mieliśmy okazję poznać wolontariuszy ale także siebie nawzajem, gdyż zajęcia były przeznaczone dla chętnych z całej szkoły. Mamy nadzieję, że to nie koniec naszej wspólnej przygody.

 Bartosz Kotowski w swoim podsumowaniu napisał: "Cykl tych spotkań pokazał, że nauka języka angielskiego wcale nie musi być obowiązkiem, ale przyjemnością. Od wolontariuszy biła wręcz pozytywna energia i chęć do działania z nami, co naturalnie było im odwzajemniane. Myślę, że prowadzone spotkania znajdą swoje zastosowanie w praktyce, a także będą nam służyć za doświadczenie, którego prędko nie zapomnimy." 

Każdy z nas ma swoje wspomnienia, Kinga Redesiuk spisała cytaty Scotta m.in: "You shouldn't compare your inside with somebody's outside" oraz "The difference between being shy and not being shy is practice", wszyscy pamiętają, "CheeHoo" i karaoke podczas gdy w szkole panowała cisza, a także zamiłowanie Elijaha do polskich pierogów. Wielu z ciekawością przeczyta nową pozycję, która trafi do biblioteki szkolnej - "Mouse", książkę napisaną przez Scotta wydaną tuż przed przyjazdem do Polski.

Atmosfera oraz entuzjazm uczniów był wynikiem doskonałej współpracy wolontariuszy i nauczycieli podczas przygotowania warsztatów i w trakcie ich trwania. Jeśli nie było Was z nami albo nie wierzycie, że można przyjść do szkoły w ostatnim tygodniu roku szkolnego, uczyć się, a przy tym dobrze się bawić, to obejrzyjcie krótki filmik przygotowany przez Wiktora Mądrego, będący jednocześnie podziękowaniem dwójce naszych przyjaciół z Bostonu (Massachusetts) i Ewa Beach na wyspie Oahu (Hawaje).

Agnieszka Piechocka i Magda Staręga

FILM

GALERIA ZDJĘĆ

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
środa, 22 czerwca 2022

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w piątek, 24 czerwca 2022 r. o godzinie 9:15 w wyznaczonych salach.

Klasy trzecie Branżowej Szkoły, klasa 2al i klasa 3td spotykają się o godzinie 9:15 w sali audiwizualnej, a następnie udają się z wychowawcami do wyznaczonych sal.

18. Festyn ,,Krew dla Siedlec i Powiatu''
poniedziałek, 20 czerwca 2022

Miło nam poinformować, że 19.06.2022r. Podczas odbywającego się 18. Festynu,, Krew dla Siedlec i Powiatu'' organizowanego przez Polski Czerwony Krzyż w Siedlcach, nasza Szkoła wraz Internatem otrzymała Pamiątkowy Medal z okazji 100-lecia Ruchu Młodzieżowego PCK. Został wręczony przez Prezydenta Miasta Siedlce A.Sitnika, Prezesa Rejonowego PCK M.Stefaniuka oraz Prof. dr hab.n.med. J. Kotowicza wybitnego polskiego neurologa. Dziekujemy za taki zaszczyt.

Projekt Erasmus+ - zaproszenie na zebranie on-line
piątek, 17 czerwca 2022

W związku z realizacją projektu pt. „Życie w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19” realizowanym w ramach programu serdecznie zapraszamy osoby, które w wyniku rekrutacji zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie na zebranie on-line. Spotkanie dla uczniów i ich rodziców/opiekunów odbędzie się we wtorek 21.06.2022 o godzinie 18:00. Link do spotkania otrzymają Państwo przez dziennik Vulcan. Pierwsze 5 osób z listy rezerwowej, również otrzyma link do spotkania on-line.

Na zebraniu zostaną omówione podstawowe kwestie związane z udziałem w projekcie oraz z wyjazdem edukacyjnym do Grecji w październiku 2022.

Agnieszka Piechocka

Jolanta Kuźmiuk

Global Volunteers w Elektryku
Global Volunteers w Elektryku
środa, 15 czerwca 2022

Nasza szkoła od kilku lat współpracuje z amerykańską organizacją Global Volunteers. Po krótkiej, wymuszonej przerwie spowodowanej przez Covid-19, wolontariusze wrócili do nas, by zachęcić naszą młodzież do nauki angielskiego i poznawania kultury amerykańskiej.

W bieżącym roku szkolnym gościliśmy aż 5 wolontariuszy amerykańskiej organizacji Global Volunteers:

  1. Penny Louise Flavin z Minnesoty (październik),
  2. Amandę z Iowa i Jaenne Vissa z Filadelfii (maj),
  3. Tanję i Finna z Nowego Jorku (czerwiec).

W tym tygodniu w naszej szkole odbywają się zajęcia języka angielskiego z udziałem dwójki wolontariuszy z Nowego Jorku. Nasi uczniowie chętnie nawiązali konwersację z amerykańskim rówieśnikiem Finnem i jego mamą Tanją. W następnym tygodniu będziemy gościć kolejnych dwóch wolontariuszy. Zapraszamy chętnych uczniów na otwarte zajęcia angielskiego i konwersacje w dniach 20.06-23.06 (poniedziałek 8:55-10:35, wtorek i środa 9:50-12:30).

Dzięki zajęciom z native speakerami z różnych stanów, z różnych zawodów i w różnym wieku, uczniowie mogli poznać zagadnienia związane z prawem, ochroną przyrody oraz przestępczością. Poznali inspirujących ludzi, pytali o ich codzienne życie w Stanach Zjednoczonych, pracę, podróże oraz motywacje stojące za wyborem wolontariatu. Dla uczniów była to doskonała okazja, by przełamać barierę językową i sprawdzić swoje możliwości językowe na żywo.

Jedną z dodatkowych atrakcji dla młodzieży biorącej udział w spotkaniach z Global Volunteers był konkurs wiedzy o Siedlcach przeprowadzony w języku angielskim, przygotowany przez p. Annę Gizińską. W konkursie brali również udział nasi wolontariusze, zajmując zaszczytne trzecie miejsce i stając na podium. Wolontariusze, dzięki uprzejmości p. Karola Czmocha mieli okazję skosztować typowych polskich specjałów. 

Dziękujemy p. Agnieszce Piechockiej za organizację spotkań oraz p. Ani Gizińskiej i p. Karolowi Czmochowi za pomoc w organizacji zaplecza logistycznego oraz p.Magdzie Starędze za współprowadzenie zajęć z p. Agnieszką i wolontariuszami.  W imieniu społeczności szkolnej pragniemy podziękować organizacji Global Volunteers, a szczególnie p. Dorocie Wierzbickiej  - Dyrektor Programów Międzynarodowych za wsparcie i zaufanie. Zapraszamy w następnym roku szkolnym! Będziemy czekać!

GALERIA ZDJĘĆ

Wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ZSP nr 1
środa, 15 czerwca 2022

10 czerwca 2022 roku w ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach odbyły się pierwsze wykłady z cyklu zajęć uniwersyteckich na temat wiedzy prawniczej. Możliwe to było dzięki podpisaniu umowy partnerskiej pomiędzy ZSP nr 1 a Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Podczas pierwszego spotkania, w murach naszej placówki, mieliśmy przyjemność gościć wykładowców z Katedry Finansów i Prawa Finansowego. Tematem wykładu było „Prawo podatkowe”. Pracownicy naukowi w przystępny sposób zwrócili uwagę uczniom, w jaki sposób podatki wpływają na funkcjonowanie państwa. Jak ważną rolę odgrywają w naszym codziennym życiu. Jak duży wpływ mają na architekturę, muzykę, prasę. Wykładom przysłuchiwali się uczniowie klas humanistycznych oraz wojskowych, którzy mieli także okazję zapoznać się z warunkami przyjęć na Wydział Prawa.

Monika Ługowska

GALERIA ZDJĘĆ

Dodatkowe terminy prób sprawności fizycznej
środa, 15 czerwca 2022

Osoby, które z niezależnych od siebie przyczyn nie wzięły udziału w próbie sprawności fizycznej oraz złożyły w sekretariacie podanie o przełożenie terminu próby, prosimy o przybycie w następujących terminach:

- kandydaci do klasy sportowej: 20 czerwca godz. 9:00 - Boisko ARMS, ul. Jana Pawła II 6  w Siedlcach,

- kandydaci do klasy wojskowej: 21 czerwca godz. 9:00 - hala ZSP nr 1 w Siedlcach, ul. Konarskiego 11. 

Obóz szkoleniowy Klasy Mundurowej
poniedziałek, 13 czerwca 2022

W dniach 06-10.06.2022 r. kadeci 3 la Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej III Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach uczestniczyli w pięciodniowych zajęciach praktycznych, zaliczanych jako obóz szkoleniowy na obiektach szkoleniowych patronackiej jednostki wojskowej 18 bdow. W pierwszym dniu szkolenia kadeci wykonali marsz na odległość 15 km, w trakcie którego doskonalili kondycję marszową oraz umiejętności prowadzenia marszu ubezpieczonego. Kolejne dni szkolenia to między innymi zajęcia doskonalące w posługiwaniu się bronią, ratownictwo pola walki, zadania topograficzne oraz walka wręcz. W trakcie obozu kadeci zostali poddani egzaminowi na zakończenie 1 roku nauczania przedmiotu Edukacja Wojskowa. Sprawdzian składał się z części teoretycznej w formie 30-tu pytań testowych oraz z części praktycznej w formie „ścieżki taktycznej”, która obejmowała punkty kontrolne ze szkolenia strzeleckiego, taktyki, terenoznawstwa, szkolenia medycznego oraz musztry. Sprawdzian z taktyki to pokonywanie pola walki czołganiem oraz umiejętności zachowania się w szyku patrolowym. Szkolenie strzeleckie obejmowało rozkładanie i składanie karabinka MSBS GROT na czas oraz znajomość przyjmowania różnych postaw strzeleckich. Na punkcie kontrolnym z terenoznawstwa kadeci określali azymuty i obliczali odległości na  mapie. Szkolenie medyczne to tamowanie krwotoków przy użyciu stazy taktycznej i resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Obowiązkowym elementem egzaminu było też wykazanie się umiejętnościami regulaminu musztry: marsz defiladowy, zwroty w miejscy czy występowanie z szyku. 
Po zdanym egzaminie Dowódca 18 Batalionu Dowodzenia (patronackiej jednostki wojskowej) ppłk Paweł Siewierski wręczył  kadetom certyfikaty i wyraził oczekiwanie co do wstąpienia kadetów w szeregi batalionu. 
Ostatni dzień obozu, to szkolenie wysokościowe, podczas którego kadeci uczyli się posługiwania sprzętem wspinaczkowym i „przełamywali swoje bariery wysokości”. 
Na zakończenie szkolenia odbyło się „ognisko integracyjne”. Teraz zasłużony wypoczynek wakacyjny, a po nim przed kadetami 3 la ostatnie pół roku nauki przedmiotu Edukacja Wojskowa i decyzje związane ze służbą wojskową.

Fotorelacja

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
czwartek, 09 czerwca 2022

Z wielką radością informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i w roku 2022 uzyskaliśmy rządowe wsparcie finansowe (12000 zł) w ramach programu wieloletniego 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3.

Łącznie z wkładem własnym Miasta Siedlce mamy do dyspozycji 15000 zł na zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Za otrzymane środki finansowe zakupimy lektury i nowości wydawnicze wybrane przez społeczność szkolną, nagrody książkowe dla czytelników oraz doposażymy wypożyczalnię.

W ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęły łącznie (w terminie) wnioski dla 1817 szkół, placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę: 10.595.194 zł.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa mazowieckiego w roku 2022 wynosi: 4.247.288 zł. Decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym podjął Mazowiecki Kurator Oświaty.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymało 208 organów prowadzących dla 785 szkół, placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę 4.247.260 zł.

Aktualności
Kangur Matematyczny
Kangur Matematyczny
czwartek, 09 czerwca 2022
W dniu 17.03.2022 r. w naszej szkole został przeprowadzony Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2022. Wzięło w nim udział 22 uczniów. Wynik bardzo dobry uzyskał: Dominik Majewski kl. 1it Wyróżnienia otrzymali: 1. Andrzej Adaśko kl. 1dt 2. Paweł Ćmil kl. 1dt 3. Karol Okniński kl. 2it Wyróżnionym uczniom gratulujemy i ...
Relacja uczniów Liceum z udziału w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży
Relacja uczniów Liceum z udziału w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży
środa, 08 czerwca 2022
Uczestniczenie w Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży to niesamowite przeżycie dla każdego nieletniego posła, ale także ogromny zaszczyt i odpowiedzialność. Nasza przygoda rozpoczęła się od zwiedzania miejsc pamięci związanych bohaterami walk o niepodległość. Spacerowaliśmy także po Starówce i Łazienkach Królewskich. Punktem kulminacyjnym ...
Wyniki konkursu języka angielskiego FOX 2022
środa, 08 czerwca 2022
W kwietniu odbyła się kolejna edycja konkursu FOX z języka angielskiego. Najwyższą liczbę punktów w naszej szkole zdobyli: 1. Marta Pastor z klasy 2it 2. Adrian Paczuski z klasy 2mt 3. Mateusz Bonat z klasy 3ti Gratulujemy!!!
Więcej aktualności
Nabór elektroniczny
Dziennik lekcyjny
Plan lekcji
BIP
Biblioteka
Youtube
Facebook
Informacja o przetwarzaniu danych uczniów
Prezentacja szkoły
Strzelnica wirtualna
Projekty Erasmus+
Dane teleadresowe
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
pon - pt: 8:00 - 16:00
Nadchodzące wydarzenia
31.VII
niedziela
DO
Wydawanie świadectw dojrzałości
22.VIII
poniedziałek
Rada Pedagogiczna - 9:00
23.VIII
wtorek
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
Poznaj Polskę
Srebrna szkoła
Akademia Cisco