Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

szkoła
Ogłoszenia
Kandydaci do klasy sportowej
poniedziałek, 08 sierpnia 2022

Uwaga

Kandydaci, którzy zostali przyjęci do klasy sportowej i chcą reprezentować barwy Pogoni Siedlce w meczach ligowych w sezonie 2022/2023 proszeni są o pilny kontakt z panem
DAMIANEM SOSZYŃSKIM  – koordynatorem akademii.
MKP POGOŃ SIEDLCE
08-110 Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
tel: 690-267-326
email: d.soszynski@mkppogonsiedlce.pl.

Egzaminy poprawkowe
poniedziałek, 04 lipca 2022

Egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów odbędą się 24 sierpnia (środa) i 25 sierpnia (czwartek) o godz. 9.00. Ze szczegółowym terminarzem można zapoznać się w sekretariacie szkoły (tel. 25 7943251).

24 sierpnia - chemia (sala 403, klasa 1aL, 1bt), informatyka (sala 204), język angielski (sala 235), język niemiecki (sala 331), język polski (sala 224, klasa 1at, 2at), matematyka (sala 325; klasy 2mt, 3at, 3ct, 3lb, 3tb, 2at, 2bt, 2ct, 1ct, 1tt, 3tt), wiedza o społeczeństwie (sala 406), pracownia podstaw energetyki (sala 303), pracownia sieci elektroenergetycznych (sala 303).

25 sierpnia - chemia (sala 403; klasa 1tt, 2bt), elektrotechnika i elektronika (sala 304), język polski (sala 330; klasa 2gd, 3bt) , język rosyjski (sala 231), maszyny elektryczne (sala 304), matematyka (sala 324; klasy 2bl, 2tt , 1al, 1bl, 1gd), podstawy konstrukcji maszyn (sala 412), podstawy technik wytwarzania (sala 412), technologia konstrukcji mechanicznych (sala 412), technologia obróbki skrawaniem (sala 412), pomiary elektryczne i elektroniczne (sala 303), pracownia elektrotechniki i energetyki (sala 303).

Egzaminy w CKZ (eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych ;  zajęcia praktyczne) odbędą się 25 sierpnia (czwartek) o godz. 9.00.

ŚWIADECTWA MATURALNE
czwartek, 30 czerwca 2022

Informujemy, że świadectwa maturalne będą wydawane przez wychowawców klas we wtorek 5 lipca od godz. 10:00 do 11:00 w świetlicy (sala 115).

Zakończenie roku szkolnego
czwartek, 30 czerwca 2022

Uroczyste zakończenie roku – to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki, rozpoczynająca jednak okres dwumiesięcznego wypoczynku, rozrywki i beztroski. Dnia 24 czerwca 2022 r. zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie zebrali się w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022. Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie przyjęli gratulacje, dyplomy, nagrody książkowe. Uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia otrzymali z rąk Pana Dyrektora i wychowawców nagrody książkowe za najlepsze wyniki w nauce. Na koniec uroczystości dyrektor szkoły życzył uczniom i pracownikom szkoły, bezpiecznych, słonecznych i radosnych wakacji, aby pomogły zregenerować siły i pozwoliły z ochotą i zapałem spotkać się za dwa miesiące 1 września w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Fotorelacja 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
czwartek, 09 czerwca 2022

Z wielką radością informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i w roku 2022 uzyskaliśmy rządowe wsparcie finansowe (12000 zł) w ramach programu wieloletniego 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3.

Łącznie z wkładem własnym Miasta Siedlce mamy do dyspozycji 15000 zł na zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Za otrzymane środki finansowe zakupimy lektury i nowości wydawnicze wybrane przez społeczność szkolną, nagrody książkowe dla czytelników oraz doposażymy wypożyczalnię.

W ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęły łącznie (w terminie) wnioski dla 1817 szkół, placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę: 10.595.194 zł.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa mazowieckiego w roku 2022 wynosi: 4.247.288 zł. Decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym podjął Mazowiecki Kurator Oświaty.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymało 208 organów prowadzących dla 785 szkół, placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę 4.247.260 zł.

Aktualności
Global Volunteers
Global Volunteers
wtorek, 28 czerwca 2022
W środę rozstaliśmy się naszymi nowymi przyjaciółmi, wolontariuszami amerykańskiej organizacji Global Volunteers, Scottem Stedman'em i Elijah Dacanay.  Mieliśmy okazję poznać wolontariuszy ale także siebie nawzajem, gdyż zajęcia były przeznaczone dla chętnych z całej szkoły. Mamy nadzieję, że to nie koniec naszej wspólnej ...
18. Festyn ,,Krew dla Siedlec i Powiatu''
poniedziałek, 20 czerwca 2022
Miło nam poinformować, że 19.06.2022r. Podczas odbywającego się 18. Festynu,, Krew dla Siedlec i Powiatu'' organizowanego przez Polski Czerwony Krzyż w Siedlcach, nasza Szkoła wraz Internatem otrzymała Pamiątkowy Medal z okazji 100-lecia Ruchu Młodzieżowego PCK. Został wręczony przez Prezydenta Miasta Siedlce A.Sitnika, Prezesa Rejonowego PCK ...
Projekt Erasmus+ - zaproszenie na zebranie on-line
piątek, 17 czerwca 2022
W związku z realizacją projektu pt. „Życie w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19” realizowanym w ramach programu serdecznie zapraszamy osoby, które w wyniku rekrutacji zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie na zebranie on-line. Spotkanie dla uczniów i ich rodziców/opiekunów odbędzie się we wtorek 21.06.2022 o ...
Więcej aktualności
Nabór elektroniczny
Dziennik lekcyjny
Plan lekcji
BIP
Biblioteka
Youtube
Facebook
Informacja o przetwarzaniu danych uczniów
Prezentacja szkoły
Strzelnica wirtualna
Projekty Erasmus+
Dane teleadresowe
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
pon - pt: 8:00 - 14:00
Nadchodzące wydarzenia
22.VIII
poniedziałek
Rada Pedagogiczna - 9:00
23.VIII
wtorek
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
24.VIII
środa
25.VIII
czwartek
DO
Egzaminy poprawkowe
Poznaj Polskę
Srebrna szkoła
Akademia Cisco